Aangesloten organisaties

Stichting Vriendenkring Aviodrome

Wanneer u de Aviodrome wilt steunen, kunt u Vriend worden van de Aviodrome. De Stichting Vriendenkring Aviodrome steunt Aviodrome in haar doelstellingen en verleent zowel materiële als financiële steun voor het behouden, beheren en exposeren van Nederlands Luchtvaarterfgoed. De Vriendenkring Aviodrome is opgericht in 1992 en is inmiddels gegroeid naar 3.000 donateurs. De organisatie van de Vriendenkring bestaat uit een bestuur en een activiteitencommissie, allen bestaande uit enthousiaste vrijwilligers. Zij zetten zich in om activiteiten te organiseren en een brede achterban op te bouwen. Vriendschap is wederzijds’ en als Vriend van de Aviodrome geniet u dus diverse voordelen! De Vriendenkring Aviodrome organiseert elke maand presentaties en excursies die een kijkje geven achter de schermen van de luchtvaart. Via het tijdschrift ‘Verenigde Vleugels’ worden Vrienden zes maal per jaar op de hoogte gehouden over alles wat er op het gebied van historische luchtvaart gebeurt; Iedere nieuwe Vriend ontvangt een mooi welkomstgeschenk; U heeft recht op10% korting op aankopen in de Aviodrome-winkel; Last but not least: U krijgt als Vriend een pas waarmee u het gehele jaar vrij toegang heeft tot het Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome! Nieuwe expositie, evenement of gewoon zo maar?
U heeft gratis entree! Voor meer informatie: vrienden@aviodrome.nl

of bezoek onze website www.aviodrome.nl/vriendenkring

Stichting Fokker Four

De historische Fokkers S-11 vliegtuigen leven voort in de Stichting Fokker Four. Beleef het mee en draag er ook aan bij om dit demonstratieteam in de lucht te houden. Meld u aan als echte “Friend”. Contributie € 45,- per jaar. Hiervoor ontvangt u ook 6 x per jaar de het schitterende historische luchtvaartblad “Verenigde Vleugels”. Secretariaat SFF, Zwanenkamp 913, 3607PX, Maarssen, telefoon: 06 48 68 89 23, e-mail: secretariaat.sff@gmail.com
Kijk ook op www.fokkerfour.nl

KNVvL – Algemene Luchtvaart Afdeling
KNVvL  – Afdeling Luchtvaartkennis

“Luchtvaartkennis” (LVK) is een kennisnetwerk van Nederlanders met diepgaande belangstelling voor de luchtvaarthistorie. Deze KNVvL afdeling geeft het kwartaalblad LVK uit vol zeldzame informatie, vooral over de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis en (voormalige) overzeese gebiedsdelen. De jaarvergadering is ontmoetingspunt voor verzamelaars, spotters en auteurs. Verder organiseert LVK de jaarlijkse kampioenschappen vliegtuigherkenning.Een abonnement op alleen het blad LVK kost € 33,-; verdere info: Loet Kuipers, tel. 06-28545720, email: loetk@hotmail.com. Het lidmaatschap KNVvL afd. LVK bedraagt € 63,00, waarvoor u naast het blad Luchtvaartkennis ook de bladen Air Sports Mail en Verenigde Vleugels wordt toegezonden; indien men al lid is van een andere afdeling van de KNVvL kost het lidmaatschap van de afd. LVK slechts € 35,00 extra; verdere info: KNVvL: tel. 0348 43 70 60.
Websites: Luchtvaartkennis: www.luchtvaartkennis.net – KNVvL: www.knvvl.nl

KNVvL – Nationale Federatie Historische Luchtvaart

De Nationale Federatie Historische Luchtvaart is een overlegorgaan van een groot aantal organisaties die zich bezig houden met historische luchtvaart. Zij wil zich met kennis en diensten inzetten voor alle zaken betreffende de historische luchtvaart en in afstemming met de Nederlandse Autoriteit richtlijnen maken voor verantwoord gebruik van historische vliegtuigen. De NFHL is een afdeling van de KNVvL.

Stichting Neptune Association & Vrienden van de Catalina

Ogenschijnlijk twee verschillende organisaties maar in feite toch maar een. Door verschillende praktische doelstellingen is gekozen voor een splitsing. Na vertrek van het Marinevliegkamp Valkenburg is de Neptune Association de bouw van het Van Berkel WA drijvervliegtuig op het Aviodrome gaan voortzetten. Bovendien kijkt men uit naar toekomstige projecten, zoals bijvoorbeeld de Pander D. De Vrienden van de Catalina is in het leven geroepen om de operaties van de Catalina te ondersteunen. Ook zal deze zich presenteren op de meest uiteenlopende luchtvaartevenementen en bovendien een vraagbaak zijn voor donateurs en sponsors.
Web: www.catalina-pby.nl  Web: www.neptune-association.nl  Email: info@catalina-pby.nl.

Stichting Fokker G.1

Stichting Fokker G.I zet zich op alle mogelijke manieren in om de geschiedenis van dit bijzondere toestel te onderzoeken. Hierbij gaat het om het vliegtuig in al zijn facetten, bijvoorbeeld de techniek, de mensen die er mee werkten en het gebruik in de Luchtvaart Afdeling. Sinds haar oprichting in 1997 heeft de stichting zich bezig gehouden met vele vragen – waar stortte een bepaald toestel neer, welke toestellen werden buitgemaakt door de Duitsers, hoe waren de vleugelribben geconstrueerd… Het is slechts een greep uit de vele intrigerende vraagstukken die rond de G.I bestaan. Een toegewijde groep geïnteresseerden houdt zich bezig met deze en andere vragen. Ook is men sinds een aantal jaren actief om het ontwerp van de G-1 te completeren. Dit gebeurd aan de hand van de overgebleven originele tekeningen, maar ook door kennis van andere Fokker onderwerpen te benutten. Zo hoopt de stichting Fokker G-1 een vliegende replica te kunnen bouwen. Het is mogelijk om als donateur de activiteiten rond de Fokker G-1 van dichtbij mee te maken. De jaarlijkse contributie bedraagt € 28,-. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website of e-mailen: info@fokkerg-1.nl

Stichting Fokker Erfgoed

Zelfs na 100 jaar is Fokker niet meer weg te denken uit de geschiedenis van de Nederlandse -en internationale- lluchtvaart. Verschillende organisaties houden zich bezig met Fokker: de Fokker Heritage Trust, de Fokker G.1 stichting wil graag de Fokker G.1 nabouwen; de stichting Fokker Four houdt enkele Fokker S.11 lestoestellen in de lucht en in het Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome staan vele Fokkers tentoongesteld. Ook is er veel particulier initiatief om de geschiedenis van Fokker levend te houden. Al deze instanties ontberen vaak de steun om hun idealen te verwezenlijken. Fokker is het waard om gekoesterd en bewaard te worden. Daar is wel veel geld, tijd en steun voor nodig. Tijdens de voorbereidingen van het Fokker Spin Centennial Festival hebben enkele medewerkers en de stichting Verenigde Vleugels de koppen bij elkaar gestoken. Zij vinden dat er een steunfonds zou moeten komen om die initiatieven die er zijn te ondersteunen.
E-mailadres: info@fokkererfgoed.nl

Stichting Luchtvaart en Oorlogsmuseum Texel
Stichting Vliegend Museum Seppe
Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
Luchtvaart-Themapark Aviodrome B.V.
Stichting Crash 1940-1945
Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945

Deze uitsluitend uit vrijwilligers bestaande organisatie doet reeds tientallen jaren onderzoek op het gebied van de luchtoorlog boven Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door archiefonderzoek, gesprekken met ooggetuigen en overlevenden van vliegtuigcrashes probeert zij de gebeurtenissen, welke zich boven Nederland hebben afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, te reconstrueren. Vooral de persoonlijke belevenissen van de betrokken personen staan hierin centraal. Na het “papieren” onderzoek in de archieven wordt geprobeerd om met de verkregen informatie de juiste locatie te vinden waar een vliegtuig (Brits, Amerikaans of Duits) is neergestort. Indien in het wrak de mogelijke aanwezigheid van vermisten en/of bommen wordt vermoed, dan zet de Stichting ARG zich in om ervoor te zorgen dat de betreffende vermisten de passende begrafenis krijgen die zij verdienen, of dat de bommen worden geruimd. Indien een wrak geen vermisten en/of bommen bevat dan gaat zij over tot berging. De resultaten van de onderzoeken worden in het luchtoorlogmuseum van de Stichting, gevestigd in “Fort Veldhuis” te Heemskerk, tentoongesteld. www.arg1940-1945.nl

Stichting Fokker Heritage Trust en Heritage Flight
Stichting Noorduyn Foundation
Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD